12 mai 2008

De Marokkanen in Nederland: Tijd voor aandacht


UITNODIGING

C O N F E R E N T I E

De Marokkanen in Nederland: Tijd voor aandacht


Zaterdag 07 juni 2008

Er heerst steeds onbalans binnen de Marokkaanse gemeenschap in Nederland, men is zeer bezorgd over de positie en de situatie van de Marokkanen in Nederland.
Hoe komt dat?
Komt dat door dat de media keer op keer ons zwart schildert, de houding van het Nederlands politici en of door het gebrek aan leiderschap.
Met een open discussie/ debat willen wij samen met U proberen antwoorden te geven op deze vragen.

Derhalve organiseert Plateforme Intercontinentale des MRE een conferentie met als motto:

Tijd voor aandacht

Thema’s die aan bod komen zijn:
Positie van de Marokkanen in Nederland
De politici c.q. de politiek en de Marokkanen
De media en de Marokkanen
De Moskeeën
Op weg naar de eenheid binnen de Marokkaanse gemeenschap

De conferentie zal gehouden worden in het van der Valk hotel (hotel Haarlem Zuid) http://www.hotelhaarlemzuid.nl/ te Haarlem op 07 juni 2008, U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

Inloop vanaf 18.00 uur Aanvang 18.30 uur Einde 22.00 uur

Wij zien U graag op zaterdag 07 juni 2008
Uiteraard is er na afloop van de discussie de gelegenheid om onder het genot van een drankje en hapje uitgebreid informeel na te praten.

A A N M E L D I N G
U kunt zich voor de conferentie aanmelden door het bijgevoegde aanmeldingsformulier volledige en met blokletters in te vullen. Uw deelname aan de conferentie is kosteloos.

Zodra wij van U het aanmeldingsformulier van u retour ontvangen krijgt u van ons een brief waarin we uw aanmelding bevestigen. Ook sturen we daarbij een routebeschrijving.

Aanmeldingsformulier

(s.v.p. een formulier per deelnemer gebruiken)

Ja, ik kom naar de conferentie Tijd voor aandacht op 07 juni 2008 in Hotel Haarlem Zuid te Haarlem.

Naam van de organisatie (indien van toepassing):

.......................................................................................................

Naam en voornaam:…………………….........................................(m/v)

Adres:...........................................................................................

Postcode en plaats:....................................................................

Telefoon:…………........................................................................

E-mail:………………………………………………………………………

Dit antwoordformulier kunt U tot uiterlijk 1 juni 2008 Terugsturen naar het volgende adres:
Plateforme MRE
Postbus 4327
2003 EH HAARLEM

En/ of mailen naar: plateforme.mre@gmail.com

Let op!
S.v.p. invullen en versturen vóór 1 juni 2008