24 mai 2006

Actie Marokkanen voor leefbaarheid

Nordin Dira, Mustafa Zanzan (Loket W), Mohsin Haffout, Mariam Mokhayar, Mariam Belhaj en Hanane Fkihi zetten zich in voor de Marokkaanse gemeenschap in Gestel.


De eerste tijd richten we ons vooral op de Marokkaanse gemeenschap in De Bennekel, Genderdal en Hagenkamp", geeft Mariam Belhaj aan. „Als in die wijken een solide basis ligt, gaan we verder kijken." Belhaj is lid van de initiatiefgroep en benadrukt dat het niet de bedoeling is dat alle werk op de schouders van de groepsleden terechtkomt. „Wij willen zowel de jonge Marokkanen als hun ouders stimuleren om zich als vrijwilliger aan te sluiten bij onze plannen. We zullen het samen moeten doen, want pas dan heeft het initiatief een echte kans van slagen." Aanleiding voor de start van het project Marokkaanse Betrokkenheid Gestel was een aantal incidenten met Marokkaanse jongeren. „Veel van die incidenten kwamen voort uit verveling", merkt Nordin Dira op, eveneens lid van de initiatiefgroep. „Maar op een gegeven moment kregen de Marokkaanse jongeren van alles de schuld en dat kwam de verstandhouding met wijkbewoners en zeker de politie niet ten goede.“ Volgens Mustafa Zanzan van Loket W waren de incidenten aanleiding om samen met de jongeren, hun ouders en de politie rond de tafel te gaan zitten. Doel ervan was om tot een betere communicatie en onderlinge verstandhouding te komen. „Momenteel is er een betere communicatie tussen de verschillende betrokken groepen, wat in ieder geval al een start is voor een positief vervolg." Die start leidde onlangs tot een bijeenkomst van jonge Marokkanen, hun ouders en ook Nederlandse inwoners van Gestel. „Bij die gelegenheid hebben we de aanwezigen uitgelegd wat onze plannen zijn en dat zoveel mogelijk Gestelnaren eraan mee zouden moeten doen", aldus Hanane Fkihi.
EINDHOVEN - Marokkaanse jongeren uit Gestel hebben een initiatiefgroep - opgericht, die tal van activiteiten in gang wil zetten. De groep komt voort uit het in december 2005 gestarte project Marokkaanse - Betrokkenheid Gestel en richt zich in de eerste plaats op de - betrokkenheid van de eigen gemeenschap in het stadsdeel.
„Het was goed om te merken dat onze plannen erg positief werden ontvangen en zich meteen een twintigtal jongeren en ouders heeft aangemeld om onze activiteiten te ondersteunen."Die activiteiten richten zich met name op de terreinen van onderwijs, vrijetijdsbesteding, informatieverstrekking en wijkgerichte bezigheden. Zo wil de groep onder meer Marokkaanse ouders beter informeren over het onderwijs van en voor hun kinderen in Nederland, maar ook bepaalde onderwijszaken in kaart brengen. „De informatieverstrekking voor met name Marokkaanse ouders laat nu nog flink te wensen over", verduidelijkt Zanzan. „Dat kan een stuk beter." De initiatiefgroep heeft zich de komende twee jaar de volgende doelen gesteld: versterken van de betrokkenheid van Marokkaanse jongeren en volwassenen bij het beheer van openbare ruimten en (speel)voorzieningen en het vergroten van het perspectief en de zelfredzaamheid van Marokkanen, zowel individueel als op buurtniveau. „Maar ook willen we het gevoel van veiligheid rond speelvoorzieningen en ontmoetingsplekken van jongeren verhogen en een buurtnetwerk opzetten dat de leefbaarheid van heel Gestel ten goede komt", zegt Mariam Mokhayar.