15 juin 2006

Oprichting Vlaams-Marokkaans culturenhuis in Brussel

Bert Anciaux, Vlaams minister bevoegd voor Brussel, en Nehza Chekrouni, Marokkaans minister bevoegd voor de Marokkaanse gemeenschap in het buitenland, slaan de handen in elkaar om een Vlaams-Marokkaans Culturenhuis op te richten in Brussel. Dit intercultureel, open en laagdrempelig Huis zal worden ondergebracht in de "Gaîté", de voormalige variétézaal nabij de Nieuwstraat en het Muntplein. De samenwerkingovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Marokkaanse Koninkrijk werd vandaag door beide ministers ondertekend.
Ter gelegenheid van het bezoek van de Marokkaanse Eerste minister Driss Jettou en de minister bevoegd voor de Marokkaanse gemeenschap in het buitenland Nehza Chekrouni, werd de oprichting van het Vlaams-Marokkaans Culturenhuis vandaag geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Marokkaanse overheid. "Het Vlaams-Marokkaans Culturenhuis zal zich profileren als een platform voor ontmoeting, dialoog en culturele kruisbestuiving", zo verklaarde minister Anciaux vandaag. "Dit open Culturenhuis wil zich richten tot een breed en gediversifieerd publiek, met maximale betrokkenheid van jongeren die op zoek zijn naar hun identiteit en plaats in de Vlaamse gemeenschap. Interculturaliteit, kwaliteit en laagdrempeligheid zijn dan ook de sleutelwoorden voor de toekomstige werking van het Huis".
Dit samenwerkingsproject tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Marokkaanse overheid zal zich toespitsen op kwaliteitsvolle interculturele activiteiten, zoals Vlaamse en Marokkaanse feesten, concerten, audiovisuele projecties, (amateur)podiumkunsten, tentoonstellingen etc. Essentieel in dit project is de samenwerking met andere Vlaamse cultuurhuizen in Brussel en de rest van Vlaanderen op vlak van programmatie, organisatie en infrastructuur. In het Vlaams-Marokkaans Culturenhuis wordt ook ruimte gecreëerd voor inhoudelijke verdieping via (digitale) informatievoorziening, debat - en vormingsactiviteiten en allerhande uitwisselingsprojecten. Een projectverantwoordelijke, gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap, zal in de zomer van 2006 aangeduid worden om de werking van het Vlaams-Marokkaans Culturenhuis grondig voor te bereiden.
Op voorstel van minister Anciaux wordt het Vlaams-Marokkaans Culturenhuis ondergebracht in het pand "Gaîté" in de Wolvengracht 18 te Brussel. "De schitterende zaal Gaîté, die de laatste jaren werd benut voor commerciële doeleinden, krijgt zo opnieuw een culturele invulling. De ligging is ideaal: nabij het Muntplein en de Nieuwstraat, die nu reeds fungeert als ontmoetingsplek voor heel wat jongeren met diverse origines. Het centraal gelegen Vlaams-Marokkaans Huis kan een complementaire rol vervullen ten aanzien van het Nederlandstalige netwerk in hartje Brussel, zoals het Vlaams-Nederlands Huis de Buren, het toekomstige Communicatiehuis etc. Bovendien is het Vlaams-Marokkaans Culturenhuis ook gemakkelijk bereikbaar voor Vlamingen buiten Brussel." Het pand, dat in goede staat verkeert, zal verder gerenoveerd en ingericht worden als Vlaams-Marokkaans Culturenhuis.
Dit Vlaams-Marokkaans Huis vervult ook vanuit Europees perspectief een pioniersrol. De inzet is groot: vanuit haar bevoegdheid wenst minister Chekrouni het integratieproces van de Marokkaanse gemeenschap in Brussel en Vlaanderen te bevorderen, met bijzondere aandacht voor de multiculturele identiteit en voor de emancipatie van de vrouw. Minister Anciaux deelt deze visie en wil zijn beleidsprioriteiten verder concretiseren door Brussel op de kaart te zetten als dé interculturele stad bij uitstek.
Nu de samenwerkingsovereenkomst is ondertekend, zullen de beide overheden verder werken aan de spoedige operationalisering van dit open Culturenhuis. Ambitie is om midden 2007 de deuren te openen voor het grote publiek.