15 juin 2006

Veertig procent Marokkaanse jeugd ondemocratisch'

Novum) - Veertig procent van de Marokkaanse jongeren in Nederland wijst de westerse democratie af. Zij vinden dat islamitische en Europese leefwijzen moeilijk met elkaar zijn te verzoenen. Dat staat in een vertrouwelijk rapport van het Instituut voor Migratie en Etnische Studies dat in opdracht van minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie Rita Verdonk (VVD) is gemaakt. Dat meldt de Volkskrant woensdag. De jongeren zouden zich 'sterk' identificeren met hun eigen gemeenschap en daardoor negatief staan tegenover westerse normen.
Jonge Marokkanen hebben volgens de onderzoekers in het algemeen weinig vertrouwen in de politiek. Politici zijn volgens hen bang voor de islam en proberen die de kop in te drukken. Ze zouden 'actiebereid' zijn om hun geloof te verdedigen. Zes tot zeven procent van deze jongeren zou hierbij zijn toevlucht tot geweld zoeken.
Voor een beter inzicht in het radicaliseringsproces van moslimjongeren werden de opvattingen over religie en democratie onderzocht van zowel democratisch actieve moslims als van radicale moslims. De onderzoekers stellen in het rapport dat beide groepen zich achtergesteld en gediscrimineerd voelen.
De onderzoekers noemen drie drijfveren van radicalisering. Moslimjongeren zouden radicaliseren als gevolg van buitensluiting en discriminatie en uit behoefte aan zingeving. Het derde motief is een gebrek aan binding met Nederland. Veel jongeren zouden zich onbegrepen voelen door de samenleving en hun ouders.